× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - אפריל 2024

גלעד אלטשולר, צילום: פאנדר
גלעד אלטשולר, צילום: פאנדר

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אפריל 2024
שם הקופה

תשואה לחודש אפריל 2024

תשואה מצטברת מינואר עד אפריל 2024

תשואה  שנתית ל-12 חודשים אחרונים 5.2023 עד 4.2024 

תשואה מצטברת 5.2021 עד 4.2024 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 5.2019 עד 4.2024 (60 חודשים)

סך נכסים באלפי ₪  30.04.24 

 

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

-1.12%

3.54%

9.65%

4.76%

23.85%

               36,733,310 

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

-2.31%

6.71%

16.99%

5.32%

34.42%

                 5,945,464 

1377

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

-1.44%

3.95%

10.63%

4.14%

26.61%

                    827,533 

1290

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.31%

0.87%

4.66%

4.72%

18.95%

                 5,593,909 

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.00%

0.52%

3.73%

4.58%

14.98%

                    658,301 

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 

-0.04%

0.21%

3.11%

4.05%

11.60%

                    224,695 

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 

0.41%

1.47%

4.44%

6.56%

6.82%

                    374,324 

1398

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

-1.22%

3.22%

10.15%

4.75%

0.00%

                    286,219 

12256

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

0.03%

0.53%

3.76%

5.24%

15.83%

                    781,059 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

-2.27%

6.69%

16.89%

4.74%

34.55%

                 2,684,665 

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 

-0.04%

0.20%

2.88%

3.20%

10.51%

                    222,166 

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 

0.45%

1.48%

4.34%

6.55%

6.79%

                    405,323 

1394

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-1.33%

4.16%

11.09%

4.29%

25.95%

                 5,352,278 

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-1.06%

3.35%

9.14%

4.34%

23.76%

               30,261,415 

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-0.48%

1.81%

6.45%

4.37%

19.55%

                 9,207,592 

9952

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.34%

0.96%

4.45%

5.21%

17.49%

                 3,113,031 

472

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-1.20%

4.62%

12.78%

12.10%

38.23%

               16,870,914 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-0.93%

4.19%

11.95%

12.60%

33.99%

                 3,729,795 

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.36%

2.48%

8.34%

12.17%

29.57%

                 1,629,116 

9759

קרן פנסיה מקיפה הלכה

-1.03%

3.69%

11.79%

12.40%

34.01%

                    266,718 

9760

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

-1.43%

5.74%

15.07%

10.71%

44.76%

                 2,985,153 

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

0.45%

3.01%

9.74%

25.02%

40.23%

                        7,370 

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש)

0.44%

2.92%

9.08%

23.40%

38.30%

                 1,603,445 

12138

קרן פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה - מסלול חדש

-1.47%

-0.92%

0.46%

-4.81%

0.00%

                      74,215 

12139

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

0.00%

-1.23%

0.00%

0.00%

0.00%

                           232 

8580

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

-1.37%

4.26%

11.54%

3.96%

24.44%

                    401,074 

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

-1.10%

3.88%

11.01%

5.43%

24.17%

                    112,712 

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

-0.56%

2.01%

6.83%

3.59%

19.24%

                      62,853 

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

-2.30%

6.95%

17.64%

4.78%

0.00%

                    126,418 

13211

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

-1.43%

3.89%

0.00%

0.00%

0.00%

                        2,280 

13212

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-1.15%

3.58%

9.99%

4.22%

22.14%

                 4,735,610 

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-2.33%

6.74%

17.05%

5.46%

34.19%

                 3,668,184 

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

-0.26%

1.21%

5.31%

4.62%

17.48%

                    826,635 

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

0.04%

0.51%

3.52%

3.14%

13.43%

                    156,737 

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

0.34%

1.42%

4.55%

6.49%

6.74%

                      71,942 

7802

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

-1.23%

3.23%

10.10%

4.06%

20.32%

                    124,165 

12257

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

-0.52%

1.91%

6.64%

4.84%

20.07%

                    919,605 

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

-1.15%

3.67%

10.27%

5.44%

24.11%

                 1,728,871 

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

-2.34%

6.68%

17.02%

5.71%

35.90%

                 4,970,160 

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

-1.24%

3.09%

10.04%

4.62%

22.06%

                    783,369 

11328

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פיצויים כללי

-1.00%

3.40%

9.14%

6.38%

27.65%

                    546,634 

1094

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

-0.22%

0.98%

4.49%

3.66%

17.63%

                    122,098 

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

-0.01%

0.53%

3.00%

2.41%

13.61%

                      15,210 

1417

אלטשולר שחם פיצויים כספי

0.33%

1.41%

4.52%

0.00%

0.00%

                      29,633 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

-2.67%

9.44%

24.05%

16.24%

50.38%

                    596,887 

989

אלטשולר שחם גמל הלכה

-1.58%

3.13%

12.16%

10.41%

23.61%

                    192,602 

2017

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה

-1.43%

4.39%

11.83%

5.37%

21.98%

                    189,472 

9844

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 

-1.10%

3.47%

9.61%

5.84%

21.81%

                    405,413 

9845

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 

-0.56%

2.02%

7.02%

5.74%

17.23%

                    153,906 

9846

אלטשולר שחם קמה

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                              -   

1219

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

-1.12%

3.70%

10.57%

5.33%

18.89%

                      47,520 

872

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 

0.07%

0.40%

3.23%

4.77%

8.30%

                      87,918 

1309

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 

-1.40%

3.66%

12.02%

5.40%

21.97%

                      26,784 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי - מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      17,990 

13820

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות

-1.55%

6.76%

17.68%

0.00%

0.00%

                    350,575 

13819

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    484,979 

14353

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    142,864 

14354

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                        4,050 

14234

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      14,361 

14235

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                        3,867 

14302

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      23,161 

14303

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                             28 

14304

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                           257 

14305

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדS&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    164,791 

14858

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    508,781 

14863

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    467,695 

14862

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    173,177 

14864

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    300,971 

14865

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    504,365 

14850

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      15,581 

14854

אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      29,674 

15028אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow