× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - אפריל 2024

Photo-Funtap-P-Dreamstime.com
Photo-Funtap-P-Dreamstime.com
ממשק תשואה ליצוא - ביטוח

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

אפריל

  -1.22% 

     3.04% 

     8.01% 

    11.77% 

   28.54% 

     3.78% 

    5.15% 

    21,048,078.06 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

אפריל

  -0.44% 

     0.48% 

     3.02% 

      0.83% 

     5.98% 

     0.28% 

    1.17% 

         975,674.39 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

אפריל

  -0.37% 

     1.49% 

     4.50% 

      6.28% 

   16.86% 

     2.05% 

    3.17% 

      4,964,449.66 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

אפריל

  -0.16% 

     0.89% 

     3.07% 

      3.58% 

   11.85% 

     1.18% 

    2.27% 

      1,075,219.56 

94

92

הראל מסלול מניות

אפריל

  -3.18% 

     4.81% 

   13.81% 

    15.39% 

   48.37% 

     4.89% 

    8.21% 

      2,858,414.57 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

אפריל

    0.31% 

     1.38% 

     4.54% 

      5.75% 

     6.26% 

     1.88% 

    1.22% 

         855,451.47 

100

163

הראל מסלול חו"ל

אפריל

  -0.43% 

     4.96% 

   12.70% 

    24.85% 

   39.09% 

     7.68% 

    6.82% 

      3,038,352.37 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

אפריל

  -0.63% 

   -0.73% 

     1.45% 

     -2.65% 

   -0.28% 

   -0.89% 

  -0.06% 

         191,244.55 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

אפריל

  -0.17% 

     1.80% 

     7.39% 

      4.68% 

   13.27% 

     1.54% 

    2.52% 

         358,476.65 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

אפריל

    0.31% 

     1.38% 

     4.54% 

      5.75% 

     6.26% 

     1.88% 

    1.22% 

           53,321.61 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

אפריל

  -0.44% 

     0.48% 

     3.02% 

      0.83% 

     5.98% 

     0.28% 

    1.17% 

           60,642.64 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

אפריל

  -3.18% 

     4.81% 

   13.81% 

    15.39% 

   48.38% 

     4.89% 

    8.21% 

         190,229.62 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

אפריל

    0.40% 

     2.94% 

     7.69% 

    14.08% 

   21.26% 

     4.49% 

    3.93% 

         134,714.41 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

אפריל

  -1.72% 

     3.06% 

     8.81% 

      6.40% 

   15.42% 

     2.09% 

    2.91% 

         447,210.51 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

אפריל

  -1.59% 

     3.03% 

     8.28% 

    10.70% 

   28.93% 

     3.45% 

    5.21% 

      2,650,035.71 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

אפריל

  -1.33% 

     2.73% 

     7.90% 

    10.33% 

   25.83% 

     3.33% 

    4.70% 

      1,587,504.67 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

אפריל

  -0.85% 

     1.73% 

     5.45% 

      6.24% 

   17.52% 

     2.04% 

    3.28% 

      1,785,812.42 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

אפריל

  -1.31% 

     2.85% 

     8.54% 

      9.46% 

   24.74% 

     3.06% 

    4.52% 

      2,374,651.38 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

אפריל

  -0.65% 

     1.56% 

     5.61% 

      5.38% 

   15.89% 

     1.76% 

    2.99% 

      1,003,146.37 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

אפריל

  -1.59% 

     3.03% 

     8.28% 

    10.70% 

   28.92% 

     3.45% 

    5.21% 

           30,602.70 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

אפריל

  -0.85% 

     1.73% 

     5.45% 

      6.24% 

   17.52% 

     2.04% 

    3.28% 

         243,210.66 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

אפריל

  -1.31% 

     2.85% 

     8.54% 

      9.46% 

   24.73% 

     3.06% 

    4.52% 

      1,594,672.46 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

אפריל

  -0.65% 

     1.56% 

     5.61% 

      5.38% 

   15.89% 

     1.76% 

    2.99% 

         534,122.62 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

אפריל

  -1.33% 

     2.73% 

     7.90% 

    10.33% 

   25.82% 

     3.33% 

    4.70% 

         143,702.01 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

אפריל

  -2.67% 

           -  

           -  

             -   

           -  

           -  

          -  

           45,673.08 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

אפריל

  -2.98% 

     4.70% 

   10.11% 

    18.31% 

           -  

     5.76% 

          -  

         163,374.70 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

אפריל

  -1.52% 

   -2.29% 

   -0.14% 

   -10.64% 

           -  

   -3.68% 

          -  

           39,252.67 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

אפריל

  -1.33% 

   10.74% 

   28.53% 

    44.83% 

           -  

   13.14% 

          -  

      1,565,261.15 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

אפריל

  -1.47% 

     3.31% 

   11.59% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           54,608.89 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

אפריל

  -0.71% 

   -1.05% 

     0.18% 

     -5.50% 

           -  

   -1.87% 

          -  

           46,810.96 

196

14211

הראל מסלול קיימות

אפריל

  -2.69% 

   -0.82% 

   -5.49% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           10,181.09 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

אפריל

  -0.18% 

     1.36% 

     5.54% 

      2.08% 

           -  

     0.69% 

          -  

         154,228.16 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

אפריל

  -1.32% 

     3.67% 

     5.71% 

    11.78% 

           -  

     3.78% 

          -  

         192,968.03 

20002

259011

הראל-קרן ט'

אפריל

  -1.10% 

     2.88% 

     8.29% 

    12.89% 

   30.31% 

     4.12% 

    5.44% 

         931,119.77 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

אפריל

  -1.19% 

     3.24% 

     8.75% 

    13.14% 

   32.33% 

     4.20% 

    5.76% 

    24,165,161.05 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

אפריל

  -1.19% 

     3.24% 

     8.75% 

    13.14% 

   32.33% 

     4.20% 

    5.76% 

         829,233.33 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow