× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

רשות שוק ההון פרסמה את הרפורמה הסופית בתביעות רכב רכוש

בחירת שמאי באופן אקראי; השתתפות עצמית מופחתת גם בתיקון במוסך שאינו בהסדר; הרפורמה תיכנס לתוקף בעוד כשנה

Image-by-xb100-on-Freepik
Image-by-xb100-on-Freepik
לאחר 3 טיוטות ותהליך מקיף שנערך בשנים האחרונות מול שוק הביטוח, המוסכים ואגף התקציבים באוצר, ובשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ורשות התחרות, פרסמה היום רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון את הנוסח הסופי של הרפורמה בתביעות רכב רכוש (מקיף וצד ג'). 

הרשות מציינת, כי הרפורמה צפויה "להביא לשינוי מקיף באופן התנהלות חברות הביטוח, המוסכים ושמאי הרכב בעת תביעה, וכן צפויות לצמצם את ניגודי העניינים, לשפר את ההוגנות והשירות למבוטחים ולתמוך בהפחתת מחירי הביטוח".

עיקרי השינויים הכלולים ברפורמה:

1. יורחבו הרשימות של המוסכים שאיתם מתקשרות חברות הביטוח כך שמוסכים שיעמדו בקריטריונים שייקבעו יוכלו להיכלל ברשימת המוסכים המוסכמים. הגדלת מספר המוסכים תתבצע באופן הדרגתי.

2. אם חתמה חברת ביטוח עם מוסך על הסכם התקשרות שמגדיר אותו כמוסך מוסכם, תאפשר לכל מוסך אחר בעל מאפיינים דומים לאותו המוסך להתקשר עימה. 

3. מוסך מוסכם לא יממן עלות של רכב חליפי, כדי למנוע סבסוד צולב ועלויות לא שקופות. 

4. חברות הביטוח לא יפלו מוסך על בסיס גודל או אי השתייכות לרשת מוסכים לצורך התקשרות עימו כמוסך מוסכם.

5. חברות הביטוח יחויבו לשלם למוסך המוסכם עבור תיקון הרכב תוך 30 יום במקום שוטף + 60 או 90.

6. חברות ביטוח לא יגבילו את המוסך המוסכם בסכום תיקון הרכב.

7. מבוטח שיתקן את רכבו במוסך פרטי יהיה זכאי להשתתפות עצמית מופחתת, בדומה למוסך מוסכם, בכפוף להודעה לחברת הביטוח טרם תיקון הרכב. 

8. חברות ביטוח ישווקו גם פוליסת ביטוח ללא הבדל בהשתתפות עצמית בין מוסך מוסכם למוסך פרטי. 

9. סוכן ביטוח לא יקבל תגמול או טובת הנאה שקשורים להליך בחירת מוסך ותיקון הרכב או בחירת שמאי.

10. שמאי רכב ייבחר באחד משני מסלולים – הראשון, בחירה באופן אקראי מתוך מאגר רחב, במטרה לצמצם את ניגודי העניינים של שמאי הרכב. הבחירה תהיה בהתאם לאזור גיאוגרפי, זמינות השמאי ובדיקה שלא יכללו שמאי רכב הנמצאים בניגוד עניינים מול חברת הביטוח. במסלול השני, תתאפשר
בחירה גם בשמאי פרטי.

מהרשות נמסר, כי בעקבות הרפורמה "יצומצמו ניגודי העניינים של כל אחד מהשחקנים הנמצאים בתהליך - חברת ביטוח, סוכן ביטוח, שמאי רכב ומוסך. למשל, מנגנון בחירת השמאי יהיה אקראי וללא השפעה מצד המוסך או חברת הביטוח, התהליך יהיה פשוט יותר ויתבסס על מאגר שמאים רחב שיפעל באמצעים טכנולוגיים ויבטיח את זמינות השמאי. כמו כן, המבוטחים יוכלו לבחור מוסך מתוך רשימה רחבה ומגוונת יותר של מוסכים, כאשר משך זמן התיקון במוסך צפוי להתקצר, בשל תשלום מהיר יותר למוסך המתקן. 

עוד נמסר, כי הרפורמה צפויה להיכנס לתוקף בתוך כשנה, לאחר מתן תקופת היערכות מספקת לכל הגורמים הפועלים בענף, ולאחר השלמת פרסום תקנות משרד התחבורה לקביעת "שווי השוק" של חלקי החילוף. 

"חלק מהפעולות למאבק ביוקר המחיה"

"פרסום ההוראות על ידי רשות שוק ההון יחד עם הפרסום הצפוי של ההוראות המשלימות על ידי משרד התחבורה, צפויים לתמוך בהפחתת מחירי הביטוח. יישום הרפורמה צפוי לכלול גם שיפור של מודל העמלות ושכר הטרחה המשולמים למוסכים ולשמאים באופן שיביא להתנהלות יעילה והוגנת על ידי כל הגורמים בתהליך יישוב התביעה," נמסר מרשות שוק ההון.

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל): "אני שמח להוציא לדרך את הרפורמה בביטוחי הרכב אחרי תקופה ארוכה של דיונים ועבודת מטה. אני רוצה להביע את הערכתי הרבה ולהודות לשרת התחבורה, שר האוצר ויו"ר ועדת הכלכלה על ברכתם ודחיפתם לתהליך. בעבודה משותפת הגענו למתווה ראוי, מאוזן והוגן, שכולל את הפרסום הצפוי של ההוראות המשלימות של משרד התחבורה. אני מצפה שהשינויים הצפויים יביאו להגברת התחרות על המחיר והשירות לטובת ציבור המבוטחים. לפנינו עוד עבודה רבה ואנו נמשיך לפעול יחד עם שותפינו לשיפור פוליסות ביטוח הרכב ולטיפול בגורמים שמביאים לעליה במחירי הביטוח כחלק מהפעולות למאבק ביוקר המחיה."

מאיגוד חברות הביטוח נמסר בתגובה כי החברות לומדות את הנושא.

מאיגוד המוסכים נמסר: "איגוד המוסכים מתנגד בתוקף לרפורמה. מהאיגוד נמסר: “במסווה של רפורמה לטובת הצרכן, רשות שוק ההון והביטוח למעשה מודיעה על ביטול זכויות המבוטחים בחוק המוקנות להן בחוק באמצעות חוזה וזאת תוך  הריסת ענף המוסכים בישראל. “הרפורמה” מעניקה לחברות הביטוח כוח בלתי מוגבל וכעת הן שולטות על כל תהליך תיקון הרכב כתוצאה מתביעה ומתאימות את התיקון לאינטרס הכלכלי שלהן. הרפורמה תביא תוך זמן קצר לסגירתם של כ-500 מוסכים, של כל מי שלא יתיישר לדרישות הכספיות של חברות הביטוח, ותייצר רשימת המתנה ענקית של צרכנים שימתינו לתקן את רכבם.

"כבר תקופה ארוכה שחברות הביטוח בונות על כך שרשות שוק ההון תפסיק לעמוד על המשמר וכעת קיבלו סוף סוף את מבוקשם עם רשות שמקדמת את האינטרס שלהן. 

"איגוד המוסכים שהיה מי שיזם את הפנייה לוועדת הכלכלה בכנסת כנגד הנושא עוד בשנת 2016 ימשיך להאבק בפעילות חסרת תום הלב והריכוזית של חברות הביטוח ויפעל כנגד ה’רפורמה’ והאפליה הקשה שהיא מייצרת בכל הכלים העומדים לרשותו".


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow