× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

אושרה בקשה לייצוגית נגד איילון ביטוח

התביעה טוענת להפרת חובת הגילוי של סעיפי פוליסת תאונות של עמיתי "חבר" | איילון - לומדים את משמעויות ההחלטה

Image-by-fabrikasimf-on-Freepik
Image-by-fabrikasimf-on-Freepik
ביה"מ המחוזי מרכז לוד אישר בסוף השבוע בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית נגד חברת איילון ביטוח.

מדובר בתביעה שהוגשה לבית המשפט בדצמבר 2022 בידי מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות של עמיתי חבר, משרתי הקבע והמילואים. על פי כתב התביעה, נטען כי החברה מקזזת  מסכומים אותם היא שילמה בגין נכות צמיתה מתאונה, את תגמולי הביטוח ששולמו כבר בגין אותו מקרה ביטוח כפיצוי לנכות זמנית (בגין אי כושר עבודה), וזאת ללא גילוי והדגשה בפוליסה כנדרש בדין. התובע מבקש "השבה ו/או פיצוי בסכומים שנוכו מהתשלומים שהועברו או בסכומים שהיה זכאי להם לפי הפוליסה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית וכן להורות לחברה לשלם תגמולי ביטוח בגין ביטוח נכות מבלי לנכות מהם תשלומים ששולמו בביטוח אכ"ע". סכום התביעה  הנומינלי האישי הוא 31,058 ש"ח. 

ב-12 במאי, 2024 ניתנה על ידי בית המשפט החלטה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בהתאם להחלטה, אושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (באופן חלקי) באשר לטענות בעניין הפרת חובת הגילוי של סעיפי הפוליסה, הקובעים כי מבוטח שנקבעה לו נכות צמיתה לא יהיה זכאי לפיצוי על בסיס אובדן כושר עבודה זמני עקב אותו מקרה ביטוח, וכי קיימת לחברה זכות לנכות מסכום הביטוח עבור הנכות הצמיתה את סכומי הפיצוי השבועי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה ששולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח.

יתר טענות המבקש, הן לעניין המיקום הנכון בפוליסה של הסעיפים הנ"ל והן לעניין אופן חישוב תגמולי הביטוח, נדחו. 

הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית באשר לטענות שאושרו הינה כל מבוטח ו/או יורשיו, אשר בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד לאישורה כייצוגית, נוכו מסכומים ששולמו לו בגין "ביטוח נכות מתאונה" הסכומים ששולמו לו בגין "פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה" ו/או לא שולמו לו מלכתחילה סכומים בגין "פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה" מכיוון שנקבעה לו נכות צמיתה חלקית או מלאה ו/או הופסקו התשלומים בגין "פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה עקב תאונה" מכיוון שנקבעה לו נכות כאמור.

בית המשפט הורה לחברה לפרסם מודעה בעיתונות על אישור התובענה כייצוגית.

איילון ביטוח מסרה, כי החברה לומדת את משמעויות ההחלטה והשפעותיה.


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow