× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - מרץ 2024

הראל ביטוח

Photo Pawikorn Yospimsarn Dreamstime.com
Photo Pawikorn Yospimsarn Dreamstime.com
ממשק תשואה ליצוא - ביטוח

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

מרץ

    2.18% 

     4.32% 

   10.76% 

   14.85% 

   32.17% 

     4.72% 

   5.74% 

    21,482,970.91 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

מרץ

    0.58% 

     0.92% 

     4.09% 

     1.51% 

     7.01% 

     0.50% 

   1.36% 

         991,780.98 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

מרץ

    1.12% 

     1.86% 

     5.75% 

     7.37% 

   18.50% 

     2.40% 

   3.45% 

      5,109,688.67 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

מרץ

    0.77% 

     1.06% 

     3.79% 

     4.38% 

   12.88% 

     1.44% 

   2.45% 

      1,100,592.25 

94

92

הראל מסלול מניות

מרץ

    3.97% 

     8.26% 

   20.31% 

   22.96% 

   58.10% 

     7.13% 

   9.59% 

      2,961,290.12 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.63% 

     5.42% 

     5.95% 

     1.77% 

   1.16% 

         812,991.79 

100

163

הראל מסלול חו"ל

מרץ

    4.43% 

     5.41% 

   16.44% 

   25.20% 

   41.41% 

     7.78% 

   7.18% 

      3,012,117.31 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מרץ

  -0.21% 

   -0.11% 

     1.92% 

   -2.05% 

     0.50% 

   -0.69% 

   0.10% 

         193,898.33 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

מרץ

    1.02% 

     1.98% 

     8.81% 

     5.54% 

   14.43% 

     1.81% 

   2.73% 

         352,048.45 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.63% 

     5.42% 

     5.95% 

     1.77% 

   1.16% 

           54,317.21 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

מרץ

    0.58% 

     0.92% 

     4.09% 

     1.51% 

     7.01% 

     0.50% 

   1.36% 

           61,147.30 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

מרץ

    3.97% 

     8.26% 

   20.31% 

   22.96% 

   58.10% 

     7.13% 

   9.59% 

         187,323.44 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

מרץ

    3.54% 

     2.53% 

     9.67% 

   12.27% 

   21.09% 

     3.93% 

   3.90% 

         132,965.78 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

מרץ

    2.52% 

     4.86% 

   12.42% 

     9.96% 

   19.11% 

     3.22% 

   3.56% 

         419,824.10 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מרץ

    2.41% 

     4.70% 

   11.67% 

   14.42% 

   33.31% 

     4.59% 

   5.92% 

      2,734,677.11 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

מרץ

    2.12% 

     4.12% 

   10.87% 

   13.36% 

   29.38% 

     4.27% 

   5.29% 

      1,606,044.80 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

מרץ

    1.36% 

     2.60% 

     7.33% 

     8.17% 

   19.83% 

     2.65% 

   3.68% 

      1,813,981.73 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מרץ

    2.14% 

     4.21% 

   11.63% 

   12.42% 

   28.27% 

     3.98% 

   5.11% 

      2,389,165.00 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מרץ

    1.22% 

     2.22% 

     7.34% 

     6.79% 

   17.81% 

     2.21% 

   3.33% 

      1,013,118.48 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

מרץ

    2.41% 

     4.70% 

   11.67% 

   14.42% 

   33.31% 

     4.59% 

   5.92% 

           30,977.96 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

מרץ

    1.36% 

     2.60% 

     7.33% 

     8.17% 

   19.83% 

     2.65% 

   3.68% 

         238,429.93 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

מרץ

    2.14% 

     4.21% 

   11.63% 

   12.42% 

   28.26% 

     3.98% 

   5.10% 

      1,606,076.04 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

מרץ

    1.22% 

     2.22% 

     7.34% 

     6.79% 

   17.81% 

     2.21% 

   3.33% 

         531,398.10 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

מרץ

    2.12% 

     4.12% 

   10.87% 

   13.36% 

   29.38% 

     4.27% 

   5.29% 

         146,111.49 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

מרץ

    4.02% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           32,059.13 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

מרץ

    3.19% 

     7.92% 

   15.66% 

   24.63% 

           -  

     7.62% 

          -  

         163,774.46 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מרץ

  -0.48% 

   -0.78% 

     0.87% 

   -9.47% 

           -  

   -3.26% 

          -  

           36,542.32 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

מרץ

    6.58% 

   12.23% 

   35.17% 

   51.35% 

           -  

   14.81% 

          -  

      1,491,977.69 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

מרץ

    2.29% 

     4.85% 

   14.96% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           48,867.84 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

מרץ

  -0.11% 

   -0.34% 

   -0.05% 

   -4.44% 

           -  

   -1.50% 

          -  

           44,279.93 

196

14211

הראל מסלול קיימות

מרץ

    3.72% 

     1.93% 

   -1.75% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           11,600.41 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

מרץ

    0.81% 

     1.54% 

     6.48% 

     2.97% 

           -  

     0.98% 

          -  

         144,468.23 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

מרץ

    2.80% 

     5.06% 

     8.54% 

   15.27% 

           -  

     4.85% 

          -  

         202,864.77 

20002

259011

הראל-קרן ט'

מרץ

    2.04% 

     4.02% 

   10.71% 

   15.69% 

   33.60% 

     4.98% 

   5.96% 

         938,930.68 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

מרץ

    2.28% 

     4.49% 

   11.61% 

   16.24% 

   35.97% 

     5.14% 

   6.34% 

    24,465,870.37 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

מרץ

    2.28% 

     4.49% 

   11.61% 

   16.24% 

   35.97% 

     5.14% 

   6.34% 

         850,943.19 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד


אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow