× כניסה הדף שלי יצירת דף אדוויזר להתנתק חיפוש סוכן מודל צ'יליאני השתלמות מודל צ'יליאני גמל גמל להשקעה חסכון לכל ילד יצירת קשר תקנון שימוש
קישורים
הר הכסף הר הביטוח המסלקה הפנסיונית

 

דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה באפריל – מיטב פנסיה מובילה לשנה ושלוש במסלול 50-60

מנורה מבטחים שולטים במסלול מעל גיל 60 | תוקנה התשואה של קרנות הפנסיה של הראל - מקום שני בתשואה בכל המסלולים

אילן רביב מנכל מיטב צ - יחצ
אילן רביב מנכל מיטב צ - יחצ
חודש אפריל לא פסח על קרנות הפנסיה, והירידות הגיעו גם לתשואות בקרנות הפנסיה. יחד עם הירידות הגיעו פערים משמעותיים מאוד בתשואות בין הגופים השונים. למותר לציין שגם כאן, התשואות שליליות בכל הגופים ובכל המסלולים, הן בתשואות החודש והן בתשואות מתחילת השנה. להבדיל מהקופות האחרות, בקרנות הפנסיה, התשואוה השלילית עדיין לא זלגה לתשואות ב-12 החודשים האחרונים, שם עדיין אנחנו עם תשואות חיוביות. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.45%-. טווח התשואות נע בין 2.61%- ל-0.94%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.03%-. התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 6.83%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 28.87% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 46.49%.

מנורה מבטחים השיאו החודש את התשואה השלילית הנמוכה ביותר 0.94%-. במקום השני הראל עם 0.98%-. מנורה מבטחים מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 1.01%-.  בשאר חתכי הזמן מובילים הפניקס (1.42%- החודש) עם 10.02% שנה אחרונה ו-33.34% תשואה ל-3 שנים ו-51.56% תשואה ל-5 שנים.

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

-0.94%

-1.01%

7.82%

29.71%

48.09%

      7,590

2184

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

-0.98%

-1.16%

8.21%

27.58%

43.61%

     24,217

9823

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

-1.23%

-1.25%

7.86%

30.71%

48.73%

     19,395

9654

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

-1.40%

-2.44%

6.99%

30.56%

46.98%

     14,883

2155

הפניקס פנסיה לבני 50 ומטה

-1.42%

-1.57%

10.02%

33.34%

51.56%

     32,301

9974

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

-1.60%

-2.12%

6.65%

26.51%

41.74%

     14,687

8801

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-2.61%

-4.65%

0.28%

23.65%

44.70%

     19,814

9757

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.45%

-2.03%

6.83%

28.87%

46.49%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מנורה מבטחים מובילים ל-5 שנים
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא 1.18%-. מנעד התשואה נע בין 2.3%- ל-0.75%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.65%-. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 5.97%, ל-3 שנים 25.48% ול-5 שנים 40.93%.

מנורה מבטחים הם הגוף שהשיא את התשואה השלילית הנמוכה ביותר החודש במסלול, עם 0.75%-. במקום השני נמצאים הראל עם 0.52%-. מנורה מבטחים מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.57%-. מיטב (0.96%- החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 7.87%, וכן מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.61%. מנורה מבטחים עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים עם 47.04%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2040

-0.75%

-0.57%

7.39%

28.23%

47.04%

     10,294

2014

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

-0.79%

-1.08%

7.20%

24.45%

38.70%

      4,590

9827

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

-0.96%

-1.50%

7.87%

30.61%

45.71%

      5,494

9967

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

-1.02%

-1.21%

6.79%

26.61%

42.13%

      5,441

9655

הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60

-1.21%

-1.58%

6.31%

25.81%

39.98%

      3,153

9975

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

-1.21%

-1.85%

5.94%

23.28%

36.53%

      3,559

8802

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-2.30%

-3.73%

0.29%

19.35%

36.42%

      3,572

9758

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.18%

-1.65%

5.97%

25.48%

40.93%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – שליטה של מנורה מבטחים
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה השלילי הנמוכה מבין המסלולים השונים. התשואה ממוצעת החודש היא 0.65%-. מנעד התשואה נע בין 0.87%- ל-0.3%-. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 1.21%-. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 4.69%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 19.51%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 31.65%.

מנורה מבטחים הם המנצחים המובהקים החודש, עם תשואה של 0.3%-. הראל במקום שני עם 0.52%-. מנורה מבטחים מובילים בכל חתכי הזמן עם 0.33%- מתחילת השנה, 6.54% שנה אחרונה, 22.49% ל-3 שנים ו-36.93% ל-5 שנים.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

-0.30%

-0.33%

6.54%

22.49%

36.93%

      5,166

2011

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

-0.52%

-1.24%

5.44%

18.77%

30.67%

      2,118

9829

כלל פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה

-0.59%

-0.72%

6.07%

21.36%

33.83%

      3,051

9656

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

-0.68%

-1.52%

4.43%

18.86%

28.97%

      1,702

9968

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

-0.79%

-1.64%

4.92%

18.47%

30.03%

      1,893

8803

הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה

-0.82%

-1.39%

4.15%

19.65%

32.19%

      1,230

9976

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.87%

-1.62%

1.26%

16.96%

28.92%

      1,238

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.65%

-1.21%

4.69%

19.51%

31.65%

 

 אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות


arrow